Jongeren

Jongeren zijn van groot belang voor het voortbestaan van molens en het ambacht molenaar. Met de aanwezigheid van jongeren wordt duidelijk dat de molen ook midden in de samenleving staat.

Om meer jongeren meer mogelijkheden te bieden om bij molens aan de slag te gaan heeft het Molenfonds het Jongerenfonds Molens opgericht. De vernieuwende kijk van jongeren kan ervoor zorgen dat er meer activiteiten worden georganiseerd met een vernieuwend karakter. Juist door dit soort activiteiten kan de molen als historisch werktuig behouden blijven. Het kan hier gaan om jongeren voor een specifieke activiteit op de molen te betrekken maar ook om hen te interesseren voor het ambacht van molenaar, en alles wat daar tussen zit. Kenmerk is dat het gaat om een activiteit waar jongeren zelf bij betrokken zijn.

Het fonds is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar die als vrijwilliger actief zijn bij molens in het algemeen of bij één molen in het bijzonder. Het fonds stimuleert projecten die op hedendaagse en vernieuwende wijze de jongeren betrekt bij de monumentale molens. De bijdrage vanuit het fonds kent een maximum van € 5.000.

Het Jongerenfonds Molens is mogelijk dankzij de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs die De Hollandsche Molen in 2019 mocht ontvangen.

Voor het aanvragen van een subsidie uit het Molenfonds is een formulier beschikbaar, dat te downloaden valt via de website www.molenfonds.nl. Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Bekijk hier de voorwaarden.

Ga direct naar het aanvraagformulier. U kunt deze printen en ingevuld e-mailen naar dhm@molens.nl.