Het Molenfonds is door De Hollandsche Molen opgericht om zoveel mogelijk middelen voor groot onderhoud en restauraties van molens samen te brengen. Het Molenfonds is thans gevormd door financiële bijdragen van de BankGiro Loterij, de Gravin van Bylandt Stichting en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Als dé vereniging voor het behoud van de wind- en watermolens in Nederland beheert De Hollandsche Molen het Molenfonds. Het Molenfonds is de financiële basis voor de bescherming van molens in Nederland. Het fonds draagt onder meer bij aan projecten op het gebied van (groot) onderhoud, voorlichting, en incidenteel ook aan restauraties. Er zijn drie mogelijkheden.

1. Bijdrage groot onderhoud

Molens kunnen geld aanvragen bij het Molenfonds voor groot onderhoud. Deskundigen van De Hollandsche Molen beoordelen vervolgens de aanvraag en besluiten of een project in aanmerking komt voor een bijdrage. Uiteraard gelden er enkele voorwaarden.

Wilt u een bijdrage aanvragen voor een restauratie? Neem dan contact met ons op.

2. Crowdfunding

Bent u actief voor een lokale molen of bezit u er wellicht zelf een, dan kunt u een crowdfundproject aanmelden, zodat u zelf geld kunt werven voor uw project. Uiteraard gelden er voorwaarden. Per molen kan er slechts één project actief zijn en er moet vooraf een goed doordacht communicatieplan worden afgesproken.

3. Molenprijs

De BankGiro Loterij Molenprijs van € 50.000 is een jaarlijkse publieksprijs. Deze wordt wordt toegekend aan de molen met een op verbetering gericht  (restauratie)plan dat de meeste publieksstemmen heeft gewonnen. De Molenprijs biedt de kans om die lang gekoesterde droom voor je molen te verwezenlijken.

Waar komt het geld vandaan?

Het Molenfonds wordt op vele manieren gevuld. Partners zoals de BankGiro Loterij dragen jaarlijks bij. Ook andere fondsen doen een bijdrage, denk aan de Gravin van Bylandt Stichting. Ook de overheid heeft budget beschikbaar gesteld. Bedrijven worden benaderd om ook mee te doen.

Daarnaast doet ook het publiek mee. U kunt het Molenfonds op twee manieren steunen.

  • Wilt u graag concreet zien waar uw geld terechtkomt? Geef dan rechtstreeks aan één van de molenprojecten.
  • Wilt u alle molens helpen? Doe dan een algemene bijdrage aan het fonds!