Het Molenfonds heeft al veel molens gerestaureerd.
Bekijk per provincie welke molens al succesvol geholpen zijn.

FRIESLAND

De Kaai

Friesland, Sleat

De korenmolen op de stadswal van het Friese Sloten is een bijzondere molen. Over de werkzame geschiedenis van de molen is weinig bekend, maar bijzonder is dat De Korenmolen in 1928 als één van de eerste molens als monument is bewaard. In dat jaar werd een vereniging opgericht die nog steeds voor de molen zorgt. Het Molenfonds doet een bijdrage voor de nieuwe stelling, zodat er weer veilig kan worden gemalen.

€ 36.049

De Hond

Friesland, Paesens

Molen De Hond is een achtkante stellingmolen. Bij deze koren- en pelmolen is het complete pelwerk zeer goed bewaard gebleven. De restauratie voorziet in nieuw riet op 3 velden en een deel van de kap. Verder het herstel aan het achtkant en de stelling. De roeden worden doorgehaald en er zijn werkzaamheden aan het kruiwerk, plus bijkomend schilderwerk. Bijzonder is dat het pelwerk weer operationeel wordt gemaakt!

€ 122.000

De Miedenmolen

Friesland, Holwerd

De Miedenmolen staat parmantig in het Friese polderlandschap. Vanaf 1855 bemaalde deze de Holwerder en Blijaërpolder, en is tegenwoordig nog als reservegemaal aangewezen. De restauratie van de Miedenmolen betreft het vernieuwen van drie velden rietdek en delen van de kap. Ook de zelfzwichting wordt vervangen, en er komt een nieuwe binnenroede. Ook de vijzel, kruilier en vang zullen worden aangepakt.

€ 112.000

De Phenix

Friesland, Nes

Op het eiland Ameland staat molen de Phenix, de noordelijkst gelegen molen van het land. Deze korenmolen staat op een duin en verving in 1880 een afgebrande voorganger. De molen doet de naam dus eer aan. In de huidige restauratie wordt het gehele rietdek vernieuwd, en komt er een nieuw gevlucht op de molen. Ook zal herstel aan diverse onderdelen in de kap en de staartconstructie plaatsvinden.

€ 87.500

Windmotor Gerrit Goukes

Friesland, Burdaard

Vlakbij Burdaard staat deze grote windmotor, gemaakt door de firma Bakker in IJlst. De Gerrit Goukes windmotor is de laatste van dit type. Op initiatief van de Stichting tot behoud molen Gerrit Goukespolder uit Burdaard is de restauratie van de windmotor in gang gezet. De molen is op de gemeentelijke monumentenlijst gezet en de restauratie is uitgevoerd. Nu pronkt de windmotor weer langs het Dokkumer Ee!

€ 14.500

Vier Friese poldermolens

Friesland, Burdaard, Hallum, Hartwerd, Lekkum

Stichting De Fryske Môle krijgt een bijdrage uit het Molenfonds voor groot onderhoud aan vier molens: De Olifant in Burdaard, de molen van de Genezareth-Kloosterpolder in Hallum, de Oegekleasterpoldermolen in Hartwerd en de Bullemolen in Lekkum. Deze vier prachtige en typisch Friese poldermolens zullen na het onderhoud weer volop draaiend in het Friese landschap te zien zijn.

€ 45.000

DRENTHE

Meule van Wassens

Drenthe, Zuidwolde

De Meule van Wassens, voorheen bekend als De Vlijt, is in 1877 gebouwd ter vervanging van een 18e eeuwse standerdmolen. Interessant is dat het achtkant van een Zuid-Hollandse poldermolen werd gebruikt. De restauratie behelst het vervangen van het rietdek, vervangen van de staart en metselwerk herstel. Ook worden de Van Bussel stroomlijnneuzen weer teruggebracht. De spruit zal worden vervangen en de molen zal tot slot weer maalvaardig worden gemaakt.

€ 254.100

De Zaandplatte

Drenthe, Ruinen

De Zaandplatte staat op een oude zandverstuiving, waar ooit al eens een molen stond. De huidige beltkorenmolen is afkomstig uit het naburige Echten en is hier in 1964 naartoe verplaatst. De molen prijkt langs een mooie fietsroute en wordt veel bezocht. Helaas zijn de stalen roeden verzwakt en bestaat de kans dat ze afbreken. Het wiekenkruis wordt daarom vervangen zodat de Zaandplatte weer veilig kan draaien.

€ 38.292

OVERIJSSEL

De Leeuw

Overijssel, Lettele

Deze ronde stenen stellingkorenmolen dateert van 1856 en heeft een voorganger gehad, een molen die sinds 1552 op deze plaats stond. De molen heeft tegenwoordig nog twee koppels maalstenen, maar voorheen drie koppels en een pelsteen. Vanaf 1990 wordt er weer professioneel gemalen. Het groot onderhoud betreft de vervanging van de stelling.

€ 10.000

Watermolen van Singraven

Overijssel, Denekamp

Bij deze van oorsprong 15e eeuwse watermolen, die zowel graan kan malen als hout kan zagen, zijn in het najaar van 2018 ernstige funderingsproblemen ontdekt. De snelstromende Dinkel spoelde zand onder de gebouwen en waterraderen uit waardoor deze verzakten. Om verdere schade aan deze unieke watermolen te voorkomen is een grote damwand geplaatst en is de fundering weer gestabiliseerd.

€ 52.500

GELDERLAND

Coops Molen

Gelderland, Zelhem

De incomplete Coops Molen vormt met het naastgelegen molenaarshuis en oude maalderij een imposant complex. Het geheel dateert van het begin van de 19e eeuw. Nadat de molen werkloos werd in 1939 werden de wieken en de kap verwijderd. Nu is de romp erg vervallen. Nu zijn er plannen om de molen weer op te knappen. Het metselwerk wordt hersteld en de molen krijgt weer kap en wieken terug!

€ 29.500

Klarendalse Molen/ De Kroon

Gelderland, Arnhem

In de Arnhemse wijk Klarendal staat al sinds 1870 molen De Kroon. Het metselwerk van deze grote stenen molen was aan onderhoud toe. De gehele romp is hersteld en opnieuw van een beschermende laag voorzien. Ook zijn slechte delen van de stelling hersteld en vernieuwd. Tot slot is de entree van de molen veranderd waardoor publiek gemakkelijker te ontvangen is. Kom dus gauw eens langs in molen De Kroon!

€ 10.000

Molenromp Huis Bergh

Gelderland, 's-Heerenberg

Deze beltmolen werd in 1829 gebouwd in opdracht van de graaf van den Bergh, Anton van Hohenzollern-Sigmaringen. De Duitse invloed zet zich nog voort in dat de molen is gebouwd van bakstenen afkomstig van de gesloopte stadspoort van Emmerich. De restauratie van deze romp is bijzonder omdat het tot doel heeft dat men de molen weer kan bezoeken. Het betreft voornamelijk werk aan het metselwerk en vloeren.

€ 10.000

UTRECHT

Loenderveense Molen

Utrecht, Loenen a/d Vecht

Deze achtkante houten grondzeiler is omstreeks 1642 gebouwd als binnenkruier. In 1902 werd de molen grondig verbouwd, waarbij de molen een staartwerk kreeg. Tot op heden wordt de Loenderveense polder nog bemalen door de molen. In 2010 is de molen voorzien van een nieuw rietdek. Nu blijkt dat de fokwieken deels aan vervanging toe zijn.

€ 10.000

Hoekermolen

Utrecht, Vreeland

Langs de Vecht staat de prachtige Hoekermolen. Een van de twee roeden is een nog originele geklonken exemplaar van de firma Pot uit 1895. Juist in deze bijzondere roede vond de molenaar een grote scheur, waarna is besloten de roede te restaureren. Alle oude klinknagels zijn uitgeboord, de roede is gestraald en opnieuw gecoat en alles is weer vastgezet met klinknagels.

€ 10.000

Geesina

Utrecht, Groenekan

Nadat de Geesina in 2011 de kap en wieken weer terugkreeg tijdens de grote restauratie, is nu de laatste fase van de restauratie aangebroken. Het metselwerk moet worden hersteld en er komt een nieuw stellinghek. De beheerder van de molen, Utrechts Landschap, zorgt er voor dat dit hek gemaakt wordt van duurzaam hout uit de eigen bossen. Zo kan de Geesina weer jarenlang naar hartenlust graan malen!

€ 4.500

NOORD-HOLLAND

De Lastdrager

Noord-Holland, Hoogwoud

De Westfriezen mogen trots zijn op hun molen in Hoogwoud. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het hout van de constructie rond 1527 gekapt is. Dat maakt De Lastdrager tot één van de oudste molens van het land. Na de eerste fase van de restauratie, het terugbrengen van de maalstenen, komt de tweede fase: ook de kap van de molen moet worden opgeknapt. Als dit klaar is kan de molen weer malen!

€ 29.500

Klikjesmolen

Noord-Holland, Midwoud

Deze unieke 19e eeuwse weidemolen staat markant langs de spoorlijn Hoorn – Medemblik. Onlangs is gebleken dat de technische staat van de molen erg slecht was. De molen is in de werkplaats helemaal opgeknapt, waarbij de authentieke pompinstallatie weer in ere is hersteld. Binnenkort wordt de molen teruggeplaatst door Stichting De Westfriese Molens en is hij (ook vanuit de stoomtram) weer draaiend en malend te zien.

€ 23.100

Grote Molen

Noord-Holland, Schellinkhout

De Grote Molen in Schellinkhout (vlakbij Hoorn) is een achtkante binnenkruier. Dit typisch Noord-Hollandse molentype werd vooral als poldermolen ingezet. De Grote Molen maalde vanaf 1630 de polder Schellinkhout uit op de Zuiderzee. De restauratie van de Grote Molen betreft het vervangen van het rietdek op de kap, het vernieuwen van de achterbalk en achterkeuvelens, er komt een nieuwe vijzel en metselwerk wordt opgeknapt.

€ 122.500

Het Noorden

Noord-Holland, Oosterend

Op Texel wordt momenteel in een samenwerking tussen De Hollandsche Molen en Natuurmonumenten gewerkt aan de restauratie van molen Het Noorden. Een geheel nieuw wiekenkruis wordt 'op de wal' vervaardigd en zal na alle voorbewerkingen naar het eiland worden overgevaren. Ook zal de molen opnieuw van riet worden voorzien en wordt het achtkante molenlijf uit 1878 opgeknapt. Zo kan de molen weer jarenlang het Texelse weer en wind doorstaan!

€ 24.500

Strijkmolen I

Noord-Holland, Rustenburg

Deze achtkante, rietgedekte boezemmolen is omstreeks 1864 gebouwd om de Verenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem te bemalen. Het groot onderhoud betreft voornamelijk het geheel vervangen van het rietdek op de molen en daarnaast schilderwerk van alle voorkomende houten onderdelen aan het exterieur.

€ 10.000

De Kat

Noord-Holland, Uitgeest

Poldermolen De Kat in Uitgeest een opvallende verschijning. Verschillende kenmerken verraden dat hij oorspronkelijk niet van hier is. Na de brand van De Kat in 1971 is de molen opnieuw opgebouwd met onderdelen van een oude zaagmolen uit de Alblasserwaard. Nu wordt het riet op de kap vervangen, het staartwerk hersteld en vernieuwd en de veldmuren aangepakt. Voor het onderhoud heeft het Molenfonds € 10.000,- gereserveerd.

€ 10.000

ZUID-HOLLAND

Ondermolen van de Tweemanspolder

Zuid-Holland, Zevenhuizen

Aan de Rotte bij Zevenhuizen staat de enige nog werkende molenviergang van Nederland. De bedekking van de kap van molen no. 1 moet worden vervangen. Ook wordt dan meteen door de molenbouwers de constructie van de molenkap verstevigd. Ook wordt er één stalen roede laten vervangen. Na dit herstel kan de molen weer jarenlang draaien en met zijn drie “collega’s” de Tweemanspolder droog houden.

€ 15.000

Lijkermolen I

Zuid-Holland, Rijpwetering

De Lijkermolen no. I is een 12-kante stenen grondzeiler. Deze molen en de naastgelegen Lijkermolen no. II zijn de enige 12-kante molens van Nederland. De molens werden in 1779/1780 gebouwd voor de bemaling van de Veender- en Lijkerpolder. De restauratie betreft het uitvoerig herstel van het metselwerk en herstel aan balkkoppen en vloeren. Verder komen er nieuwe fokken, nieuwe lange schoren en worden de kuip en neuten gerepareerd.

€ 102.000

Lijkermolen II

Zuid-Holland, Rijpwetering

De Lijkermolen no. I is een 12-kante stenen grondzeiler. Deze molen en de naastgelegen Lijkermolen no. II zijn de enige 12-kante molens van Nederland. De molens werden in 1779/1780 gebouwd voor de bemaling van de Veender- en Lijkerpolder. De restauratie betreft het uitvoerig herstel van het metselwerk en herstel aan balkkoppen en vloeren. Ook komen er twee nieuwe fokken, worden de 2 andere fokken opgeknapt en wordt de vang vernieuwd.

€ 109.900

Veendermolen

Zuid-Holland, Roelofarendsveen

Het dak van de Veendermolen lekt erg, en dit moet worden gerepareerd. De molen heeft een koperen dakbedekking die op geen enkele andere molen voorkomt. Het verhaal gaat dat deze platen in de jaren ’30 zijn overgebleven van de kerk in Hoogmade. Naast het herstel aan het dak wil De Rijnlandse Molenstichting ook twee fokwieken laten vervangen. Dit is een gestroomlijnd deel van de wieken waardoor de molen meer vermogen kan leveren.

€ 15.000

Nederwaard No. 4

Zuid-Holland, Kinderdijk

De grote stenen boezemmolens van de Nederwaard zijn in 1738 gebouwd, nét iets eerder dan de houten molens van de Overwaard (aan de overkant). Molen no. 4 van de Nederwaard is sinds de bouw bewoond geweest. Nu zijn er problemen met het metselwerk van de molen. De restauratie betreft groot herstel aan de gemetselde romp. Ook de balkkoppen worden hersteld, alsook onderdelen van het gevlucht, de vang en het onderwiel.

€ 175.000

Lakermolen

Zuid-Holland, Warmond

De Lakermolen staat op een eiland in de Kagerplassen. De molen is in de eerste helft van de 19e eeuw gebouwd en fungeert nu nog steeds als hoofdbemaling van de Lakerpolder. In deze restauratie valt de restauratie aan de bonkelaar, het bovenwiel en de wateras. Ook worden de staartbalk, overring, schepradkast en achterkeuvelens vervangen. Tot slot komt er ook nieuw riet op de kap en wordt het metselwerk opgeknapt.

€ 125.790

Hoop Doet Leven

Zuid-Holland, Voorhout

De Hoop Doet Leven is gebouwd in de achttiende eeuw, maar werd in 1999 verplaatst vanuit Rijnsburg naar de huidige plek. Destijds is de molenromp in zijn geheel verplaatst, waardoor het metsel- en voegwerk nog origineel is. Het metsel- en voegwerk wordt nu op ambachtelijke wijze hersteld zodat de vochtproblemen in de molen worden opgelost.

€ 15.000

Buurtermolen

Zuid-Holland, Rijpwetering

Aan de Kever, de meest oostelijke van de Kagerplassen, staat de Buurtermolen. De molen bemaalt de Buurterpolder, een soort eiland in de plas. In 1652 werd deze polder gesticht, de huidige molen is de tweede op deze plaats en dateert ergens uit de 18e eeuw. In de loop der tijd is de molen echter weggezakt in de slappe veengrond. De fundering is vernieuwd en ook de vijzel en waterlopen zijn hersteld.

€ 29.500

De Vriendschap

Zuid-Holland, Bleskensgraaf

Langs een pad naar het dorp Bleskensgraaf staat sinds 1623 een molen. De huidige ronde stenen stellingmolen verving een wipkorenmolen en is gebouwd in 1890. Groot onderhoud is nodig aan de kap, de voeghouten moeten worden versterkt met trekstangen. Ook wordt een deel van het rietdek van de kap hersteld. Tot slot worden roosterhouten, overring en de penbalk opgeknapt en wordt de hele kap geschilderd.

€ 10.000

De Arend

Zuid-Holland, Zuidland

Korenmolen De Arend staat al sinds 1844 in Zuidland op het eiland Voorne-Putten. Er moet een hoop aan de molen gebeuren. De fundering wordt hersteld, het metselwerk van de stenen romp wordt gerestaureerd en verschillende gaandewerken worden aangepakt. Ook wordt de monumentale Pot-binnenroed gerestaureerd en krijgt de molen een nieuwe buitenroed. Dan is de molen weer helemaal maalvaardig!

€ 25.000

De Goede Hoop

Zuid-Holland, Mijnsheerenland

De ronde stenen grondzeiler De Goede Hoop is rond 1740 gebouwd en heeft dienstgedaan tot in de Tweede Wereldoorlog. Nadat in 2015 de biotoop van de molen erg is verbeterd is er een herstelplan opgesteld voor de molen. De Potroeden werden gerestaureerd, metselwerk hersteld en ook zolders, staart en kruiwerk werd aangepakt. Na deze restauratie is de molen weer draaivaardig met behoud van de zeer originele gaandewerken.

€ 15.000

ZEELAND

Korenmolen Zuidzande

Zeeland, Zuiddzande

De naamloze korenmolen van Zuidzande staat al sinds 1874 in het weidse landschap van Zeeuws Vlaanderen. De molen is recentelijk verworven door de stichting Behoud Zuidzandse Molen die ook een grote subsidie van de provincie Zeeland voor de restauratie heeft gekregen. Metselwerk wordt hersteld, er komt een nieuwe staart en een nieuw gevlucht en de kapconstructie en het gaandewerk wordt gerepareerd.

€ 29.500

De Haan

Zeeland, Brouwershaven

Op de stadswal van Brouwershaven staat molen De Haan. Ooit stonden er op de stadswallen veel meer molens, nu is De Haan de laatste. De Haan is gebouwd in 1724 maar in de molen zitten veel onderdelen die véél ouder zijn. Tijdens de restauratie worden de roeden gerestaureerd, metselwerk hersteld, de staartbalk en lange schoren vervangen en wordt het kruirad vernieuwd.

€ 136.936

NOORD-BRABANT

De Roosdonck

Noord-Brabant, Neunen

Vlakbij Nuenen staat de prachtige molen De Roosdonck. Vincent van Gogh tekende deze molen meermaals, dus dat zegt al genoeg over hoe mooi de molen is. Na jaren van trouwe dienst is de staart van de Roosdonck er slecht aan toe. Mede door de bijdrage uit het Molenfonds wordt deze vervangen. Bijzonder is dat volgens Brabantse molenbouwtraditie hiervoor afgedankte molenroeden worden hergebruikt in de staartconstructie.

€ 31.612

De Hoop

Noord-Brabant, Bavel

Het wiekenkruis van de Bavelse korenmolen is aan vervanging toe, doordat de roeden zijn aangetast door roestvorming. Er worden twee nieuwe gelaste roeden gestoken en van hekwerk en zogenaamde “Van Bussel stroomlijnneuzen” voorzien. De eigenaar van de molen, Stichting Molen Bavel, heeft zich het afgelopen jaar enorm ingezet om geld in te zamelen voor deze klus. Samen met de bijdrage uit het Molenfonds wordt het nieuwe wiekenkruis gerealiseerd en draait de Bavelse molen er weer lustig op los.

€ 52.500

De Korenbloem

Noord-Brabant, Ulvenhout

De kap van molen De Korenbloem in het Brabantse Ulvenhout is lek. De Korenbloem is een hele bijzondere molen want deze heeft de grootste belt van Nederland!
De dakbedekking moet dus worden vernieuwd. Door het lekken zijn ook diverse onderdelen van de kap er slecht aan toe. Dit onderhoudsproject heeft de kap weer helemaal opgeknapt en waterdicht gemaakt.

€ 10.000

LIMBURG

Janssenmeule

Limburg, Oirsbeek

In het Limburgse heuvelland staat in Oirsbeek de Janssenmeule. Deze beltmolen werd opgericht in 1879 en is eigenlijk een halve beltmolen, hij staat op een soort steile helling. Om veilig met de molen te kunnen malen moeten de vloeren en trappen worden hersteld. Als dit gebeurd is, stelt eigenaar Het Limburgs Landschap de molen weer open voor bezoekers.

€ 52.500