2 results for author: Nicole Bakker


Strijkmolen I heeft een prachtig nieuw jasje en dat ziet er zo uit!

De restauratie van Strijkmolen I is voltooid,  het uit de volgende werkzaamheden: – Het verwijderen van het oude riet van de 8 velden van de strijkmolen en het opnieuw rietdekken van de 8 velden. – voor het aanbrengen van de nieuwe rietbedekking moesten er houtreparaties uitgevoerd worden aan de kistramen, de rietplanken, de goot en alle veldkruisen, hondsoren, stijlen en regels in de 8 nieuw te dekken velden zijn doorgespijkerd.

Restauratie Lijkermolens in volle gang

De restauratie van de Lijkermolen I en II is in volle gang. Dat meldde Wim Bos van De Rijnlandse Molenstichting, eigenaar van beide molens. De restauratie betreft het herstel van het metselwerk, het helen van de balkkoppen, het herstellen van de zolders en het gaande werk (nieuwe fokken, lange schoor, kuip en neuten). Uiteraard is gestart met werkzaamheden binnen in de molen. De Lijkermolen I en II zijn in principe bewoond maar kwamen vrijwel gelijktijdig leeg te staan. Dat bood de gelegenheid een aantal werkzaamheden uit te voeren. De beide Lijkermolens zijn uniek door hun twaalfkante vorm. Ze werden in 1780 gebouwd om de uitgeveende ...