Geef De Dellen haar vleugels terug

Groningen
Van molen De Dellen, nog één van de laatste karakteristieke Oost-Groninger houtgedekte poldermolens, brak plotseling een roede. De schade is fors, oorzaak nog niet bekend. 'Geef onze dame haar vleugels terug!' Help mee De Dellen weer te laten draaien!

Bekijk project

Zondag 20 september brak plotseling een roede van molen De Dellen. De molenaar bevond zich in de draaiende molen toen ‘de ramp’ zich in de namiddag afspeelde. Er hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Molenaar André Schuthof van De Dellen vertelt “enorm geschrokken te zijn. De molen is ernstig beschadigd. De vraag “Hoe is dit mogelijk” is vooralsnog onbeantwoord en wordt onderzocht.

De molen is een van de tien molens van de Molenstichting Midden- en Oost- Groningen (MSMOG). De stichting wil haar doelstelling voor het behoud van haar molens als cultureel erfgoed onder de aandacht blijven brengen, maar ziet zich op deze manier opnieuw geconfronteerd worden met een grote restauratie naar het zich laat aanzien. De schade aan de molen is enorm, en wordt in eerste instantie geschat op circa € 144.000,-. De molenvereniging hoopt op uw steun voor een eerste herstel. Helpt u mee? ‘Geef onze dame haar vleugels terug!’  Met uw steun kunnen de wieken van De Dellen gerestaureerd worden!

U kunt ook een gift overmaken via rekeningnummer NL71INGB0000113590 t.n.v. De Hollandsche Molen o.v.v. De Dellen.

 

 

95.09% ingezameld
€15.214,00 gedoneerd van €16.000,00 doel
143 Donateurs
Campagne is geëindigd
53.203389, 6.9494561

Doneeracties

Zondag 20 september brak plotseling een roede van molen De Dellen. De molenaar bevond zich in de draaiende molen toen ‘de ramp’ zich in de namiddag afspeelde. Er hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Molenaar André Schuthof van De Dellen vertelt “enorm geschrokken te zijn. De molen is ernstig beschadigd. De vraag “Hoe is dit mogelijk” is vooralsnog onbeantwoord en wordt onderzocht.

De molen is een van de tien molens van de Molenstichting Midden- en Oost- Groningen (MSMOG). De stichting wil haar doelstelling voor het behoud van haar molens als cultureel erfgoed onder de aandacht blijven brengen, maar ziet zich op deze manier opnieuw geconfronteerd worden met een grote restauratie naar het zich laat aanzien. De schade aan de molen is enorm, en wordt in eerste instantie geschat op circa € 144.000,-. De molenvereniging hoopt op uw steun voor een eerste herstel. Helpt u mee? ‘Geef onze dame haar vleugels terug!’