Groot onderhoud aan de Middelste Molen

Damwand geplaatst

Bij de Cabauwse Molen zijn de krimpmuren gerepareerd, de damwand is weggehaald en er is een nieuwe kroosbrug gemaakt. Binnenkort wordthhet krooshek opgeknapt.
Hiervoor is de sprenkelstraat verder open gemaakt en werd een grote holte ontdekt. In de krimp worden de loszittende stenen eruit gebikt.

De roeden zijn inmiddels voor bewerking bij de molenmaker.