Restauratie De Miedenmolen

Poldermolen De Miedenmolen
Holwerd, Friesland

De Miedenmolen staat parmantig in het Friese polderlandschap. Vanaf 1855 bemaalde deze de Holwerder en Blijaërpolder, en is tegenwoordig nog als reservegemaal aangewezen. De restauratie van de Miedenmolen betreft het vernieuwen van drie velden rietdek en delen van de kap. Ook de zelfzwichting wordt vervangen, en er komt een nieuwe binnenroede. Ook de vijzel, kruilier en vang zullen worden aangepakt.

Ja, ik wil de molens steunen!