Restauratie De Hond

Koren- en Pelmolen De Hond
Paesens, Friesland

In 1953 wordt een sloopvergunning verleend voor koren- en pelmolen De Hond. Deze molen stond sinds 1861 even binnen de Waddendijk bij het duo-vissersdorp Paesens Moddergat. Gelukkig riep de Friese Molencommissie in 1953 de hulp in van Vereniging De Hollandsche Molen. Omdat de gemeente en enkele stichtingen niet bereid bevonden worden om de molen over te nemen wordt De Hond in 1968 uiteindelijk voor 1 gulden aangekocht door de vereniging zelf. In de daaropvolgende jaren is de molen geheel gerestaureerd. In 1977 is de molen overgedragen aan de Stichting De Fryske Mole die thans nog zorg draagt voor De Hond.

De restauratie van De Hond concentreert zich op het aanbrengen van nieuw riet op 3 velden van het achtkant en een deel van de kap, herstel aan het achtkant en stelling, het doorhalen van de roeden, werkzaamheden aan het kruiwerk en divers schilderwerk aan de te herstellen onderdelen. Tot slot wordt het gehele pelwerk weer functioneel gemaakt. Dit pelwerk is nog bijzonder compleet en is zeer karakteristiek voor de Friese en Groningse koren- en pelmolens. De Fryske Mole heeft ook aangegeven voornemens te zijn regelmatig met De Hond te gaan pellen als het pelwerk weer maalvaardig is.

Ja, ik wil de molens steunen!

11 februari 2019

Restauratie De Hond in Paesens gaat los

Molen De Hond net even buiten Moddergat en Paesens is een koren-pelmolen die dateert van 1861. De ‘Old Lady’ is nog steeds actief en maalt nog graan voor veevoer en vogelopvang. Maar alles heeft onderhoud nodig zo ook dit rijksmonument. Stichting De Fryske Môle heeft uit verschillende bronnen geld gegenereerd om nu het grote onderhoud…

Lees meer