Groot onderhoud aan De Korenmolen (de Kaai)

De Korenmolen
Sleat (Sloten), Fryslân

De korenmolen op de stadswal van het Friese Sloten is een bijzondere molen. Over de werkzame geschiedenis van de molen is weinig bekend, maar bijzonder is dat De Korenmolen in 1928 als één van de eerste molens als monument is bewaard. In dat jaar werd een vereniging opgericht die nog steeds voor de molen zorgt. Het Molenfonds doet een bijdrage voor de nieuwe stelling, zodat er weer veilig kan worden gemalen.

Ja, ik wil de molens steunen!