Crowdfunding voor wiekenkruis De Onderneming groot succes!

De crowdfundactie voor een nieuw wiekkruis voor De Onderneming in Hippolytushoef is geslaagd. Rien Eykelenboom, secretaris van de Stichting De Wieringer Molen is dan ook zeer tevreden: “De huis-aan-huis actie voor het wiekenkruis van de molen is zeer succesvol geweest. Met een opbrengst van ruim € 6.616 is het streefbedrag van € 5.000 van de crowdfunding, die samen met De Hollandsche Molen op molenfonds.nl  is opgezet, dus ruimschoots behaald. Dat betekent ook dat het Prins Bernard Cultuurfonds dit streefbedrag verdubbelt.”

De actie heeft niet alleen goed gevulde collectebussen opgeleverd, daarnaast zijn er 31 nieuwe leden geworven en is er 37 kg meel/bloem verkocht. Alle collectanten ontvingen veel positieve reacties,

Vervolg
Na dit succes is de stichting doorgegaan met de werving. Medio augustus 2018 meldt Eykelenboom: “De geldinzameling verloopt nog steeds voorspoedig. Het grootste deel van het benodigde geld is binnen. De bestelling voor de nieuwe roeden is gedaan en voor het eind van het jaar hopen we daarover de beschikking te hebben. Begin 2019 worden ze dan gestoken en opgehekt. Hopelijk kunnen we tijdens Nationale Molendag 2019 weer met een volledig wiekenkruis draaien en het officieel in gebruik nemen.”

Doorgeroest
De 53 jaar oude stalen roeden van het wiekenkruis van molen De Onderneming zijn doorgeroest. In mei 2017 is de molen daarom om veiligheidsredenen stilgezet. Maar stilstand betekent voor de molen achteruitgang. Besloten werd om met twee wieken te draaien  in plaats van vier. Eykelenboom:  “Vooralsnog draaien we nog steeds met de resterende buitenroede, dus met twee wieken. Dit blijft een eigenaardig gezicht.”

Meer weten kijk dan op de website van de Wieringer Molens of facebook van de Wieringer Molens.

De actie van De Onderneming is een van de projecten die met succes zijn afgerond bij het Molenfonds. Ook hierdoor weten steeds meer molenorganisaties de weg naar het Molenfonds te vinden. Het is dé manier om aan geld te komen voor verbetering en onderhoud. Meer weten? Neem dan contact op via molenfonds.nl

Het Molenfonds is een initiatief van De Hollandsche Molen en bezit evenals de vereniging de ANBI-status. Voor meer informatie klik hier.

Reacties

Over de molen

Molen De Onderneming

Koningsweg 75, 1777 JR
Hippolytushoef, Noord-Holland
www.dewieringermolens.nl