Ja, ik wil een Fonds op Naam oprichten

U kunt het molenveld steunen via een Fonds op Naam. Uw richt dan uw eigen Fonds op en bepaalt in overleg met De Hollandsche Molen de bestemming van uw vermogen. Het Fonds kan uw eigen naam dragen, of een door u voorgedragen naam.

Een Fonds op Naam kan opgericht worden via een eenmalige schenking bij leven, maar ook via een legaat of een erfstelling.

Voorwaarden
Een Fonds op Naam wordt in overleg met De Hollandsche Molen vastgelegd, voor een periode van 5 jaar en een (minimale) inleg van € 50.000,-. Het bedrag wordt besteed aan projecten die u belangrijk vindt, en aansluiten bij de doelen van De Hollandsche Molen; bijvoorbeeld educatie op scholen, onderhoud van molens, projecten op gebied van digitalisering, inclusie en instandhouding van het molenaarsambacht.

Voordelen
Bij een Fonds op Naam heeft u wel de inspraak en worden úw doelen nagestreefd. De uitvoering en de administratie van de projecten geeft uit handen aan de experts van De Hollandsche Molen. U blijft betrokken, maar heeft er geen werk van.

Belastingvoordeel 
Als u een Fonds op Naam opricht voor vijf jaar, met een periodieke inleg, en dit vastlegt in een overeenkomst, kunt u dit bedrag elk jaar van de inkomstenbelasting aftrekken.

Actie
Als u een Fonds op Naam opricht bij De Hollandsche Molen, dan krijgt u de kosten voor vastlegging in een notariële akte door ons vergoedt.

Meer weten
Als u meer wilt weten over en Fonds op Naam dan kunt u het formulier invullen en dan bellen wij u terug. U kunt ook u contact opnemen met mevrouw N. Bakker, directeur, op 020-6238703.

JA, ik ga graag in gesprek over een Fonds op Naam

  • DD slash MM slash JJJJ
CBF-erkenning-groot

* De Hollandsche Molen verstrekt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden gebruikt om u informatie toe te sturen. Indien u dit niet wenst, kunt u een e-mail sturen naar dhm@molens.nl.

Kijk hier voor ons privacybeleid.