Gravin van Bylandt Stichting: partner van De Hollandsche Molen

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

De stichting is opgericht op 17 maart 1964 overeenkomstig de wens van haar oprichtster, Marie Alexandrine Otheline Caroline gravin van Bylandt. Na haar overlijden in 1968 is de stichting actief geworden als steunverlenend vermogensfonds. Het bureau van de stichting is gevestigd in de oude tuinmanswoning van de familie Van Bylandt.

Jaarlijks ontvangt de vereniging van deze stichting een bedrag dat bestemd is voor het molenbehoud.