Groot onderhoud aan de Aylvapoldermolen

De Aylvapoldermolen heeft een bijzonder stel wieken. Deze zogenaamde Potroeden zijn in 1880 gemaakt voor een wipmolen bij Baambrugge (Utrecht) en zijn via twee andere Friese molens in deze molen terecht gekomen. Op de respectabele leeftijd van 140 jaar zijn ze aan herstel toe. De roeden worden gedemonteerd, gerestaureerd, en daarna weer teruggeplaatst. Ook de zelfzwichting zal worden vernieuwd. Het resultaat is een weer maalvaardige Aylvapoldermolen!

Ja, ik wil de molens steunen!