Groot onderhoud aan Ondermolen van de viergang bij Zevenhuizen

Groot onderhoud molen No. 1 gestart

In kalenderweek 30 en net voor de bouwvakvakantie is het goot onderhoud aan de molen nr. 1 van de molen4gang in de Tweemanspolder gestart met het verwijderen van het riet van de kap. Naast het vervangen van het riet op de kap van deze molen zal ook een van de beide roeden, de binnenroede worden vervangen. Tijdens de voorbereidingen en de rondgang met de bij de aanbesteding geselecteerde aannemers is echter gebleken dat de kap in de loop der jaren wat is doorgezakt en deze aan een zijde moet worden gelift. Aangezien de verdere verzakking van de kap onder het gewicht van het nieuwe riet niet kan worden uitgesloten heeft het Stichtingsbestuur ervoor gekozen om bij dit groot onderhoud ook de kap te lichten en een deel van de roosterhouten te vervangen.

Tijdens de bouwvakvakantie vervangt de molenmaker, fa. v.d. Wal, een aantal roosterhouten en wordt de kap gesteld. Direct na de bouwvakvakantie zal de rietdekker, fa. Gebr. Visser, het nieuwe rietdek op de kap aanbrengen, waarna de molenmaker naar verwachting in het begin van oktober de door de fa. Koppes nieuw te leveren roede zal steken.
Daarmee zal het groot onderhoud ruimschoots voor de deadline voor de provinciale projectbijdrage in de loop van oktober kunnen worden afgerond.