Groot onderhoud aan Hoop Doet Leven

Hoop Doet Leven draait weer

De werkzaamheden aan de molen zijn volgens plan uitgevoerd.

Romp: Eerst is het oude voegwerk verwijderd. Gevoegd is met een kalkmortel passend bij de oorspronkelijke mortel van de romp. Ongeveer 100 stenen zijn vervangen overeenkomend met de oorspronkelijke stenen. De scheuren in de romp zijn hersteld en geïnjecteerd met mortel op basis van kalk.
Latei van het raam op de begane grond is vervangen, daarna zijn alle witte omlijstingen evenals het stucwerk geschilderd.

Tuigage: Bestaande tuigage is verwijderd en afgevoerd. Roeden zijn opnieuw opgehekt met heklatten van russisch lerken en zoomlatten van oregonpine. Heklatten zijn vastgezet met hekwiggen van bilinga. Daarna zijn de heklatten geschilderd.