Groot onderhoud aan de Hoop Doet Leven

Het Molenfonds heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor groot onderhoud aan het metselwerk van molen Hoop Doet Leven in Voorhout. De molen is oorspronkelijk gebouwd in 1783 maar werd in 1999 verplaatst vanuit Rijnsburg naar de huidige plek waar de Rijnlandse Molenstichting eigenaar werd. Destijds is de molenromp in zijn geheel verplaatst, waardoor het metsel- en voegwerk nog origineel is. Het metsel- en voegwerk wordt nu op ambachtelijke wijze hersteld zodat de vochtproblemen in de molen tegengegaan worden.