Groot onderhoud aan Hoop Doet Leven

Het Molenfonds heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor groot onderhoud aan het metselwerk van molen Hoop Doet Leven in Voorhout. De molen is oorspronkelijk gebouwd in 1783 maar werd in 1999 verplaatst vanuit Rijnsburg naar de huidige plek waar de Rijnlandse Molenstichting eigenaar werd. Destijds is de molenromp in zijn geheel verplaatst, waardoor het metsel- en voegwerk nog origineel is. Het metsel- en voegwerk wordt nu op ambachtelijke wijze hersteld zodat de vochtproblemen in de molen tegengegaan worden.

Ja, ik wil de molens steunen!

31 oktober 2019

Hoop Doet Leven draait weer

De werkzaamheden aan de molen zijn volgens plan uitgevoerd. Romp: Eerst is het oude voegwerk verwijderd. Gevoegd is met een kalkmortel passend bij de oorspronkelijke mortel van de romp. Ongeveer 100 stenen zijn vervangen overeenkomend met de oorspronkelijke stenen. De scheuren in de romp zijn hersteld en geïnjecteerd met mortel op basis van kalk. Latei…

Lees meer