Restauratie Poldermolen Koningslaagte

Poldermolen Koningslaagte
Zuidwolde, Groningen

In een laag gelegen stuk land even benoorden Groningen werd volgens overlevering een Noormannenkoning vermoord. Op deze plek staat nu de poldermolen Koningslaagte, die dateert van 1878. Door verzakkingen in de bodem is de molen scheef komen te staan. Deze restauratie zet de molen weer recht, het kruiwerk zal worden hersteld en de gaandewerken zullen worden behandeld tegen insecten.

Ja, ik wil de molens steunen!