Restauratie Lijkermolen no. I

Project onderhoud en restauratie Molenfonds - Lijkermolen in Rijpwetering

Lijkermolen no. I
Rijpwetering, Zuid-Holland

De beide Lijkermolens zijn gebouwd om de uitgeveende Lijkerplas  droog te maken en daarna de polder op het gewenste peil te houden. De afwijkende vorm van de molens is een gevolg van de opvatting van de metselaars dat het metselwerk van een twaalfkant sterker is dan een ronde gemetselde molenromp, hoewel dat de laatste de opdracht was van het polderbestuur.

In tegenstelling tot de Lijker II werd deze molen nooit van een elektrische aandrijving voorzien. Begin jaren vijftig werd de vijzel verdiept en verlengd. In 1976 kwam de molen in eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. In 1996 volgde een restauratie van de molen waarbij o.a. de roeden werden vervangen. In 2000 vindt er grootschalig herstel plaats aan de achterwaterloop, met name aan het metselwerk. Ook de stalen vijzel wordt hersteld en geconserveerd.

De Lijker I is in principe bewoond, maar staat nu leeg. Dat biedt de gelegenheid om een aantal werkzaamheden uit te voeren: herstel metselwerk in- en uitwendig, aanhelen balkkoppen en zolders herstellen en herstel gaande werk (nieuwe fokken en lange schoor, kuip en neuten herstellen).

De Lijker I en II kunnen momenteel niet malen. Over de watergangen naar de boezem loopt een weg, die steeds wordt stuk gereden. Met de gemeente en hoogheemraadschap is overleg gaande over oplossingen. 

Ja, ik wil de molens steunen!

23 december 2019

Werkzaamheden afgerond

De werkzaamheden aan de Lijkermolen II zijn afgerond. De molen kan weer draaien. Bron: Facebook Lijkermolen II

Lees meer
11 februari 2019

Restauratie Lijkermolens in volle gang

De restauratie van de Lijkermolen I en II is in volle gang. Dat meldde Wim Bos van De Rijnlandse Molenstichting, eigenaar van beide molens. De restauratie betreft het herstel van het metselwerk, het helen van de balkkoppen, het herstellen van de zolders en het gaande werk (nieuwe fokken, lange schoor, kuip en neuten). Uiteraard is…

Lees meer