Groot onderhoud aan de Middelste Molen

Het Molenfonds heeft € 52.500 beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud aan de fundering van de Middelste Molen in Cabauw. Bij deze 18e eeuwse wipmolen is door de eigenaar, Utrechts Landschap, ernstige onderloopsheid geconstateerd. Dit wil zeggen dat door uitspoeling van de grond waar de molen op staat de fundering instabiel is geworden. Mede door deze bijdrage van het Molenfonds kan de fundering weer gestabiliseerd worden zodat de molen niet verder kan verzakken.

Het Molenfonds streeft naar het behoud van molens als cultuurhistorisch erfgoed in het Nederlandse landschap. Het fonds doet dit door financieel bij te dragen aan met name groot onderhoud aan monumentale wind- en watermolens. Hierdoor zorgen we voor duurzaam behoud van molens en hun verhalen voor de huidige en de volgende generaties.

Ja, ik wil de molens steunen!

21 november 2020

Damwand geplaatst

Bij de Cabauwse Molen zijn de krimpmuren gerepareerd, de damwand is weggehaald en er is een nieuwe kroosbrug gemaakt. Binnenkort wordthhet krooshek opgeknapt.Hiervoor is de sprenkelstraat verder open gemaakt en werd een grote holte ontdekt. In de krimp worden de loszittende stenen eruit gebikt. De roeden zijn inmiddels voor bewerking bij de molenmaker. Foto's: Facebook…

Lees meer
7 september 2020

Tweede fase gestart bij Cabauwse molen

De tweede fase van de restauratie van de Middelste Molen van Cabauw gaat van start. Dit begint met het strijken van de wieken in de eerste week van september. Eerst de buitenroe en daarna de binnenroe. De molenmaker gebruikt geen kranen of hoogwerkers, maar de roeden zullen met takels en lieren op de ouderwetse manier…

Lees meer
5 oktober 2019

Restauratie gestart

De eerste fase van de restauratie van de Cabauwse molen is gestart! Het gaat om de werkzaamheden die nodig zijn voor het verzakken van de spatstraat. Om hiermee te kunnen beginnen, moest eerst de voorwaterloop worden drooggezet. Daarvoor moest een damwand worden geslagen in de watergang waar de molen op uitmaalt. Dat is dus wel een…

Lees meer