Restauratie van de Coops Molen

Restauratie balkkoppen afgerond

In de maanden oktober t/m begin december is hard gewerkt aan de restauratie van de houten balken en balkkoppen met behulp van de zogenaamde epoxy-techniek. De laatste balkkoppen zijn inmiddels onder handen genomen en een prachtig houten sleutelstuk werd geplaatst. Eén balk is compleet vervangen, de andere balken zijn gerestaureerd. Alle balkkoppen zijn nu weer gecontroleerd, gesteld, aangegoten en ingemetseld. De balken zijn direct behandeld met een middel voor bescherming tegen houtrot.