Restauratie van de Coops Molen

Restauratie binnenmuren gestart

De laatste paar weken van dit jaar staan geheel in het teken van de restauratie van de binnenmuren.

Na een uitgebreid historisch en streekgebonden onderzoek, het bekijken van heel veel molens, het bestuderen van alle molenonderdelen, het vergelijken van vele kleuren en bijbehorende tinten, het bespreken van de verschillende mogelijkheden zijn de definitieve kleuren aan Vaags Molenwerken doorgeven.

De verwachting is dat de Coops Molen met deze zorgvuldig gekozen kleuren prachtig zal worden