Groot onderhoud aan de Middelste Molen

Restauratie gestart

De eerste fase van de restauratie van de Cabauwse molen is gestart! Het gaat om de werkzaamheden die nodig zijn voor het verzakken van de spatstraat.

Om hiermee te kunnen beginnen, moest eerst de voorwaterloop worden drooggezet. Daarvoor moest een damwand worden geslagen in de watergang waar de molen op uitmaalt. Dat is dus wel een speciaal kunstje: eerst moest een ponton worden gebouwd op een zodanige manier dat er een kraan op kon rijden. Nadat de kraan er eenmaal op stond, moest het ponton nog naar de juiste plaats gevaren worden om de damwanddelen in de waterbodem te kunnen drukken.
 
Toen de voorwaterloop droogstond kon met de inspectie en de werkzaamheden worden begonnen. Het bleek dat de muur waar de sprenkelstraat op staat, gebroken was. Een hele plaat lag los en een deel van de muur was naar voren gekomen. Hiermee is een grote oorzaak van de verzakking gevonden, maar er wordt nog verder gezocht.
 
Inmiddels is de onderkant van de gang waar het water uitloopt, weer helemaal afgedicht met beton. Verder worden de muren, waar veel stenen los liggen en voegen zijn verdwenen,  uitgebikt en opnieuw opgemetseld. Hiervoor worden zoveel mogelijk de oude historische stenen hergebruikt.

De werkzaamheden zullen nog anderhalve tot 2 maanden duren.

UPDATE: Medio oktober zijn de schepradbladen weggenomen om in de krimp te kunnen metselen. De toestand van de krimpmuren valt behoorlijk tegen. De damwand is weer verwijderd.