Restauratie Lijkermolen no. I

Restauratie Lijkermolens in volle gang

Project onderhoud en restauratie Molenfonds - Lijkermolen in Rijpwetering

De restauratie van de Lijkermolen I en II is in volle gang. Dat meldde Wim Bos van De Rijnlandse Molenstichting, eigenaar van beide molens. De restauratie betreft het herstel van het metselwerk, het helen van de balkkoppen, het herstellen van de zolders en het gaande werk (nieuwe fokken, lange schoor, kuip en neuten). Uiteraard is gestart met werkzaamheden binnen in de molen.

De Lijkermolen I en II zijn in principe bewoond maar kwamen vrijwel gelijktijdig leeg te staan. Dat bood de gelegenheid een aantal werkzaamheden uit te voeren.

De beide Lijkermolens zijn uniek door hun twaalfkante vorm. Ze werden in 1780 gebouwd om de uitgeveende Lijkerplas droog te malen.