Het Molenfonds financiert éénmalig een aantal grote molenrestauraties.
Deze restauraties zijn gestart in 2018 en eind 2019 afgerond zijn. Regelmatig worden ook andere restauraties ondersteund.

Bekijk bij welke projecten en molens het Molenfonds betrokken is!

Korenmolen Zuidzande

Zuidzande, Zeeland

De naamloze korenmolen van Zuidzande staat al sinds 1874 in het weidse landschap van Zeeuws Vlaanderen. De molen is recentelijk verworven door de stichting Behoud Zuidzandse Molen die ook een grote subsidie van de provincie Zeeland voor de restauratie heeft gekregen. Metselwerk wordt hersteld, er komt een nieuwe staart en een nieuw gevlucht en de kapconstructie en het gaandewerk wordt gerepareerd.

€29.500

Westerse Molen

Nieuw-Scheemda, Groningen

Langs het Buiten Nieuwediep, in het Groninger Oldambt, bemaalt de Westerse molen met zijn twee vijzels al sinds 1862 de Westersche Molenpolder. Tot 1967 heeft de molen samen met een stoom- en later dieselgemaal voor droge voeten in de omgeving gezorgd. Tegenwoordig wordt de molen nog ingezet als noodgemaal. Om te kunnen blijven malen moet de kap worden afgenomen voor ingrijpend herstel.

€20.000

Het Noorden

Oosterend, Texel, Noord-Holland

Op Texel wordt momenteel in een samenwerking tussen De Hollandsche Molen en Natuurmonumenten gewerkt aan de restauratie van molen Het Noorden. Een geheel nieuw wiekenkruis wordt 'op de wal' vervaardigd en zal na alle voorbewerkingen naar het eiland worden overgevaren. Ook zal de molen opnieuw van riet worden voorzien en wordt het achtkante molenlijf uit 1878 opgeknapt. Zo kan de molen weer jarenlang het Texelse weer en wind doorstaan!

€24.500

Lijkermolen I

Rijpwetering, Zuid-Holland

De Lijkermolen no. I is een 12-kante stenen grondzeiler. Deze molen en de naastgelegen Lijkermolen no. II zijn de enige 12-kante molens van Nederland. De molens werden in 1779/1780 gebouwd voor de bemaling van de Veender- en Lijkerpolder. De restauratie betreft het uitvoerig herstel van het metselwerk en herstel aan balkkoppen en vloeren. Verder komen er nieuwe fokken, nieuwe lange schoren en worden de kuip en neuten gerepareerd.

€102.200

De Hond

Paesens, Friesland

Molen De Hond is een achtkante stellingmolen. Bij deze koren- en pelmolen is het complete pelwerk zeer goed bewaard gebleven. De restauratie voorziet in nieuw riet op 3 velden en een deel van de kap. Verder het herstel aan het achtkant en de stelling. De roeden worden doorgehaald en er zijn werkzaamheden aan het kruiwerk, plus bijkomend schilderwerk. Bijzonder is dat het pelwerk weer operationeel wordt gemaakt!

€122.500

De Haan

Brouwershaven, Zeeland

Op de stadswal van Brouwershaven staat molen De Haan. Ooit stonden er op de stadswallen veel meer molens, nu is De Haan de laatste. De Haan is gebouwd in 1724 maar in de molen zitten veel onderdelen die véél ouder zijn. Tijdens de restauratie worden de roeden gerestaureerd, metselwerk hersteld, de staartbalk en lange schoren vervangen en wordt het kruirad vernieuwd.

€136.936

De Phenix

Nes (Ameland), Friesland

Op het eiland Ameland staat molen de Phenix, de noordelijkst gelegen molen van het land. Deze korenmolen staat op een duin en verving in 1880 een afgebrande voorganger. De molen doet de naam dus eer aan. In de huidige restauratie wordt het gehele rietdek vernieuwd, en komt er een nieuw gevlucht op de molen. Ook zal herstel aan diverse onderdelen in de kap en de staartconstructie plaatsvinden.

€87.500

De Miedenmolen

Holwerd, Friesland

De Miedenmolen staat parmantig in het Friese polderlandschap. Vanaf 1855 bemaalde deze de Holwerder en Blijaërpolder, en is tegenwoordig nog als reservegemaal aangewezen. De restauratie van de Miedenmolen betreft het vernieuwen van drie velden rietdek en delen van de kap. Ook de zelfzwichting wordt vervangen, en er komt een nieuwe binnenroede. Ook de vijzel, kruilier en vang zullen worden aangepakt.

€112.000

Meule van Wassens

Zuidwolde, Drenthe

De Meule van Wassens, voorheen bekend als De Vlijt, is in 1877 gebouwd ter vervanging van een 18e eeuwse standerdmolen. Interessant is dat het achtkant van een Zuid-Hollandse poldermolen werd gebruikt. De restauratie behelst het vervangen van het rietdek, vervangen van de staart en metselwerk herstel. Ook worden de Van Bussel stroomlijnneuzen weer teruggebracht. De spruit zal worden vervangen en de molen zal tot slot weer maalvaardig worden gemaakt.

€254.100

Lijkermolen II

Rijpwetering, Zuid-Holland

De Lijkermolen no. I is een 12-kante stenen grondzeiler. Deze molen en de naastgelegen Lijkermolen no. II zijn de enige 12-kante molens van Nederland. De molens werden in 1779/1780 gebouwd voor de bemaling van de Veender- en Lijkerpolder. De restauratie betreft het uitvoerig herstel van het metselwerk en herstel aan balkkoppen en vloeren. Ook komen er twee nieuwe fokken,  worden de 2 andere fokken opgeknapt en wordt de vang vernieuwd.

€109.900

Lakermolen

Warmond, Zuid-Holland

De Lakermolen staat op een eiland in de Kagerplassen. De molen is in de eerste helft van de 19e eeuw gebouwd en fungeert nu nog steeds als hoofdbemaling van de Lakerpolder. In deze restauratie valt de restauratie aan de bonkelaar, het bovenwiel en de wateras. Ook worden de staartbalk, overring, schepradkast en achterkeuvelens vervangen. Tot slot komt er ook nieuw riet op de kap en wordt het metselwerk opgeknapt.

€125.790

Strijkmolen K

Rustenburg, Noord-Holland

Een strijkmolen is een boezemmolen, die gebruikt werd om water van het ene naar het andere afwateringssysteem te pompen. Strijkmolen K is gebouwd in 1627 en deed samen met 13 andere strijkmolens dienst tot 1941. De restauratie van Strijkmolen K past in een breder initiatief om de drie overgebleven molens van Rustenburg weer maalvaardig te maken. De waterlopen worden weer vrijgemaakt en opgeknapt en het binnenwerk wordt teruggeplaatst.

€168.000

Grote Molen

Schellinkhout, Noord-Holland

De Grote Molen in Schellinkhout (vlakbij Hoorn) is een achtkante binnenkruier. Dit typisch Noord-Hollandse molentype werd vooral als poldermolen ingezet. De Grote Molen maalde vanaf 1630 de polder Schellinkhout uit op de Zuiderzee. De restauratie van de Grote Molen betreft het vervangen van het rietdek op de kap, het vernieuwen van de achterbalk en achterkeuvelens, er komt een nieuwe vijzel en metselwerk wordt opgeknapt.

€122.500

Nederwaard no. 4

Kinderdijk, Zuid-Holland

De grote stenen boezemmolens van de Nederwaard zijn in 1738 gebouwd, nét iets eerder dan de houten molens van de Overwaard (aan de overkant). Molen no. 4 van de Nederwaard is sinds de bouw bewoond geweest. Nu zijn er problemen met het metselwerk van de molen. De restauratie betreft groot herstel aan de gemetselde romp. Ook de balkkoppen worden hersteld, alsook onderdelen van het gevlucht, de vang en het onderwiel.

€175.000

Coops Molen

Zelhem, Gelderland

De incomplete Coops Molen vormt met het naastgelegen molenaarshuis en oude maalderij een imposant complex. Het geheel dateert van het begin van de 19e eeuw. Nadat de molen werkloos werd in 1939 werden de wieken en de kap verwijderd. Nu is de romp erg vervallen. Nu zijn er plannen om de molen weer op te knappen. Het metselwerk wordt hersteld en de molen krijgt weer kap en wieken terug!

€10.000

Geesina

Groenekan, Utrecht

Nadat de Geesina in 2011 de kap en wieken weer terugkreeg tijdens de grote restauratie, is nu de laatste fase van de restauratie aangebroken. Het metselwerk moet worden hersteld en er komt een nieuw stellinghek. De beheerder van de molen, Utrechts Landschap, zorgt er voor dat dit hek gemaakt wordt van duurzaam hout uit de eigen bossen. Zo kan de Geesina weer jarenlang naar hartenlust graan malen!

€4.500

Windmotor Gerrit Goukes

Burdaard, Friesland

Vlakbij Burdaard staat deze grote windmotor, gemaakt door de firma Bakker in IJlst. De Gerrit Goukes windmotor is de laatste van dit type. Op initiatief van de Stichting tot behoud molen Gerrit Goukespolder uit Burdaard is de restauratie van de windmotor in gang gezet. De molen is op de gemeentelijke monumentenlijst gezet en de restauratie is uitgevoerd. Nu pronkt de windmotor weer langs het Dokkumer Ee!

€14.500