Het Molenfonds financiert éénmalig een aantal grote molenrestauraties.
Deze restauraties zijn gestart in 2018 en eind 2019 afgerond zijn. Regelmatig worden ook andere restauraties ondersteund.

Bekijk bij welke projecten en molens het Molenfonds betrokken is!

Koningslaagte

Zuidwolde, Groningen

In een laag gelegen stuk land even benoorden Groningen werd volgens overlevering een Noormannenkoning vermoord. Op deze plek staat nu de poldermolen Koningslaagte, die dateert van 1878. Door verzakkingen in de bodem is de molen scheef komen te staan. Deze restauratie zet de molen weer recht, het kruiwerk zal worden hersteld en de gaandewerken zullen worden behandeld tegen insecten.

€ 19.000

Noordermolen

Noorddijk, Groningen

Als derde molen op deze plaats werd de Noordermolen in 1888 door een Oost-Friese molenmaker gebouwd om de Noorderpolder te bemalen. Doordat het peil in de polder ernstig is verlaagd kan de molen nu niet meer malen. Het plan is om de molen aan te sluiten op een andere polder en om de gaandewerken op te knappen. Zo kan de Noordermolen weer een bijdrage leveren aan het lokale waterbeheer!

€ 29.500

Poldersche Molen

Maasdam, Zuid-Holland

Vlakbij het plaatsje Maasdam ligt de oudst bedijkte polder van de Hoeksche Waard: de Sint Anthonypolder. Al in 1514 is er melding van een molen, maar de huidige Poldersche Molen dateert van 1749. De molen wacht nu een grote restauratie. Mede door de bijdrage van het Molenfonds zal het scheprad en het gangwerk onder handen worden genomen. Ook worden vloeren, muren en de waterloop gerepareerd.

€29.500

De Ster

Winsum, Groningen

Koren- en pelmolen De Ster torent sinds de 19e eeuw uit boven het Groningse Winsum. Na deze ruime anderhalve eeuw is de molen toe aan een restauratie. De buitenroede wordt vervangen en de zelfzwichting op de wieken wordt opnieuw afgesteld. Ook worden de molenstenen opgeknapt en zal de dakbedekking op de kap worden gerepareerd. Zo kan de molen er weer voor jaren tegenaan!

€ 10.000

De Lastdrager

Hoogwoud, Noord-Holland

De Westfriezen mogen trots zijn op hun molen in Hoogwoud. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het hout van de constructie rond 1527 gekapt is. Dat maakt De Lastdrager tot één van de oudste molens van het land. Na de eerste fase van de restauratie, het terugbrengen van de maalstenen, komt de tweede fase: ook de kap van de molen moet worden opgeknapt. Als dit klaar is kan de molen weer malen!

€29.500

Korenmolen Zuidzande

Zuidzande, Zeeland

De naamloze korenmolen van Zuidzande staat al sinds 1874 in het weidse landschap van Zeeuws Vlaanderen. De molen is recentelijk verworven door de stichting Behoud Zuidzandse Molen die ook een grote subsidie van de provincie Zeeland voor de restauratie heeft gekregen. Metselwerk wordt hersteld, er komt een nieuwe staart en een nieuw gevlucht en de kapconstructie en het gaandewerk wordt gerepareerd.

€29.500

Voorste Molen

Hellouw, Gelderland

De Voorste Molen van Hellouw kent een bewogen geschiedenis. De molen werd gebouwd in 1803 en is de vierde op deze plek. Voorgangers werden door brand en door kruiend ijs verwoest. Bijzonder aan de huidige molen is dat de originele geklonken roede van fabricaat Pot nog aanwezig is. Tijdens de voorgenomen restauratie zal deze opgeknapt worden en samen met een nieuw te maken geklonken roe worden gestoken.

€ 29.500

Westerse Molen

Nieuw-Scheemda, Groningen

Langs het Buiten Nieuwediep, in het Groninger Oldambt, bemaalt de Westerse molen met zijn twee vijzels al sinds 1862 de Westersche Molenpolder. Tot 1967 heeft de molen samen met een stoom- en later dieselgemaal voor droge voeten in de omgeving gezorgd. Tegenwoordig wordt de molen nog ingezet als noodgemaal. Om te kunnen blijven malen moet de kap worden afgenomen voor ingrijpend herstel.

€20.000

Vervoornemolen

Werkendam, Noord-Brabant

Als één van de weinige poldermolens in Brabant is de watermolen van de Vervoornepolder uit 1700 echt een pareltje in het Land van Heusden en Altena. Verzakkingen bedreigen echter de molen en ingrijpen is nodig om de fundering te herstellen. Verder omvat het huidige plan nog het vervangen van één (slechte) roed en herstelwerkzaamheden aan de kap.

€ 29.500

Molen van Nieuwvliet

Nieuwvliet, Zeeland

Het Zeeuws-Vlaamse Nieuwvliet beschikt sinds de zeventiende eeuw over een molen. De huidige stenen molen dateert van 1850. Het metselwerk van de stenen romp is nu dringend aan herstel toe. Tijdens deze restauratie wordt ook het gaandewerk aangepakt en wordt tot slot de zeer bijzondere staartbalk, een hergebruikte oude scheepsmast (!), aangepakt.

€ 29.500

d'Heesterboom

Leiden, Zuid-Holland

De markant aan de Oude Rijn staande houtzaagmolen De Heesterboom uit 1804 is één van de weinige nog complete houtzaagmolens in Nederland. Het riet dat op een groot gedeelte van het molenlijf zit is dringend aan vervanging toe. Dat vervangen is een flinke klus die ruim € 200.000 kost. Mede dankzij het Molenfonds kan dit nodige herstelwerk gerealiseerd worden.

€ 26.500

Het Noorden

Oosterend, Texel, Noord-Holland

Op Texel wordt momenteel in een samenwerking tussen De Hollandsche Molen en Natuurmonumenten gewerkt aan de restauratie van molen Het Noorden. Een geheel nieuw wiekenkruis wordt 'op de wal' vervaardigd en zal na alle voorbewerkingen naar het eiland worden overgevaren. Ook zal de molen opnieuw van riet worden voorzien en wordt het achtkante molenlijf uit 1878 opgeknapt. Zo kan de molen weer jarenlang het Texelse weer en wind doorstaan!

€24.500

Lijkermolen I

Rijpwetering, Zuid-Holland

De Lijkermolen no. I is een 12-kante stenen grondzeiler. Deze molen en de naastgelegen Lijkermolen no. II zijn de enige 12-kante molens van Nederland. De molens werden in 1779/1780 gebouwd voor de bemaling van de Veender- en Lijkerpolder. De restauratie betreft het uitvoerig herstel van het metselwerk en herstel aan balkkoppen en vloeren. Verder komen er nieuwe fokken, nieuwe lange schoren en worden de kuip en neuten gerepareerd.

€102.200

De Hond

Paesens, Friesland

Molen De Hond is een achtkante stellingmolen. Bij deze koren- en pelmolen is het complete pelwerk zeer goed bewaard gebleven. De restauratie voorziet in nieuw riet op 3 velden en een deel van de kap. Verder het herstel aan het achtkant en de stelling. De roeden worden doorgehaald en er zijn werkzaamheden aan het kruiwerk, plus bijkomend schilderwerk. Bijzonder is dat het pelwerk weer operationeel wordt gemaakt!

€122.500

De Haan

Brouwershaven, Zeeland

Op de stadswal van Brouwershaven staat molen De Haan. Ooit stonden er op de stadswallen veel meer molens, nu is De Haan de laatste. De Haan is gebouwd in 1724 maar in de molen zitten veel onderdelen die véél ouder zijn. Tijdens de restauratie worden de roeden gerestaureerd, metselwerk hersteld, de staartbalk en lange schoren vervangen en wordt het kruirad vernieuwd.

€136.936

De Phenix

Nes (Ameland), Friesland

Op het eiland Ameland staat molen de Phenix, de noordelijkst gelegen molen van het land. Deze korenmolen staat op een duin en verving in 1880 een afgebrande voorganger. De molen doet de naam dus eer aan. In de huidige restauratie wordt het gehele rietdek vernieuwd, en komt er een nieuw gevlucht op de molen. Ook zal herstel aan diverse onderdelen in de kap en de staartconstructie plaatsvinden.

€87.500

De Miedenmolen

Holwerd, Friesland

De Miedenmolen staat parmantig in het Friese polderlandschap. Vanaf 1855 bemaalde deze de Holwerder en Blijaërpolder, en is tegenwoordig nog als reservegemaal aangewezen. De restauratie van de Miedenmolen betreft het vernieuwen van drie velden rietdek en delen van de kap. Ook de zelfzwichting wordt vervangen, en er komt een nieuwe binnenroede. Ook de vijzel, kruilier en vang zullen worden aangepakt.

€112.000

Meule van Wassens

Zuidwolde, Drenthe

De Meule van Wassens, voorheen bekend als De Vlijt, is in 1877 gebouwd ter vervanging van een 18e eeuwse standerdmolen. Interessant is dat het achtkant van een Zuid-Hollandse poldermolen werd gebruikt. De restauratie behelst het vervangen van het rietdek, vervangen van de staart en metselwerk herstel. Ook worden de Van Bussel stroomlijnneuzen weer teruggebracht. De spruit zal worden vervangen en de molen zal tot slot weer maalvaardig worden gemaakt.

€254.100

Lijkermolen II

Rijpwetering, Zuid-Holland

De Lijkermolen no. I is een 12-kante stenen grondzeiler. Deze molen en de naastgelegen Lijkermolen no. II zijn de enige 12-kante molens van Nederland. De molens werden in 1779/1780 gebouwd voor de bemaling van de Veender- en Lijkerpolder. De restauratie betreft het uitvoerig herstel van het metselwerk en herstel aan balkkoppen en vloeren. Ook komen er twee nieuwe fokken,  worden de 2 andere fokken opgeknapt en wordt de vang vernieuwd.

€109.900

Lakermolen

Warmond, Zuid-Holland

De Lakermolen staat op een eiland in de Kagerplassen. De molen is in de eerste helft van de 19e eeuw gebouwd en fungeert nu nog steeds als hoofdbemaling van de Lakerpolder. In deze restauratie valt de restauratie aan de bonkelaar, het bovenwiel en de wateras. Ook worden de staartbalk, overring, schepradkast en achterkeuvelens vervangen. Tot slot komt er ook nieuw riet op de kap en wordt het metselwerk opgeknapt.

€125.790

Strijkmolen K

Rustenburg, Noord-Holland

Een strijkmolen is een boezemmolen, die gebruikt werd om water van het ene naar het andere afwateringssysteem te pompen. Strijkmolen K is gebouwd in 1627 en deed samen met 13 andere strijkmolens dienst tot 1941. De restauratie van Strijkmolen K past in een breder initiatief om de drie overgebleven molens van Rustenburg weer maalvaardig te maken. De waterlopen worden weer vrijgemaakt en opgeknapt en het binnenwerk wordt teruggeplaatst.

€168.000

Grote Molen

Schellinkhout, Noord-Holland

De Grote Molen in Schellinkhout (vlakbij Hoorn) is een achtkante binnenkruier. Dit typisch Noord-Hollandse molentype werd vooral als poldermolen ingezet. De Grote Molen maalde vanaf 1630 de polder Schellinkhout uit op de Zuiderzee. De restauratie van de Grote Molen betreft het vervangen van het rietdek op de kap, het vernieuwen van de achterbalk en achterkeuvelens, er komt een nieuwe vijzel en metselwerk wordt opgeknapt.

€122.500

Nederwaard no. 4

Kinderdijk, Zuid-Holland

De grote stenen boezemmolens van de Nederwaard zijn in 1738 gebouwd, nét iets eerder dan de houten molens van de Overwaard (aan de overkant). Molen no. 4 van de Nederwaard is sinds de bouw bewoond geweest. Nu zijn er problemen met het metselwerk van de molen. De restauratie betreft groot herstel aan de gemetselde romp. Ook de balkkoppen worden hersteld, alsook onderdelen van het gevlucht, de vang en het onderwiel.

€175.000

Coops Molen

Zelhem, Gelderland

De incomplete Coops Molen vormt met het naastgelegen molenaarshuis en oude maalderij een imposant complex. Het geheel dateert van het begin van de 19e eeuw. Nadat de molen werkloos werd in 1939 werden de wieken en de kap verwijderd. Nu is de romp erg vervallen. Nu zijn er plannen om de molen weer op te knappen. Het metselwerk wordt hersteld en de molen krijgt weer kap en wieken terug!

€29.500

Geesina

Groenekan, Utrecht

Nadat de Geesina in 2011 de kap en wieken weer terugkreeg tijdens de grote restauratie, is nu de laatste fase van de restauratie aangebroken. Het metselwerk moet worden hersteld en er komt een nieuw stellinghek. De beheerder van de molen, Utrechts Landschap, zorgt er voor dat dit hek gemaakt wordt van duurzaam hout uit de eigen bossen. Zo kan de Geesina weer jarenlang naar hartenlust graan malen!

€4.500

Windmotor Gerrit Goukes

Burdaard, Friesland

Vlakbij Burdaard staat deze grote windmotor, gemaakt door de firma Bakker in IJlst. De Gerrit Goukes windmotor is de laatste van dit type. Op initiatief van de Stichting tot behoud molen Gerrit Goukespolder uit Burdaard is de restauratie van de windmotor in gang gezet. De molen is op de gemeentelijke monumentenlijst gezet en de restauratie is uitgevoerd. Nu pronkt de windmotor weer langs het Dokkumer Ee!

€14.500

Watermolen Quadenoord

Renkum, Gelderland

Deze vervallen watermolen aan de Renkumsebeek werd oorspronkelijk rond 1700 gebouwd als papiermolen met zes hamers. Later deed de molen ook dienst als korenmolen. Na getroffen te zijn door brand in 1874 werd de molen weer herbouwd. Tegenwoordig is er eigenlijk alleen een ruïne over. Het landgoed Quadenoord wil de molen herstellen zodat het rad weer kan draaien in de Renkumsebeek.

€10.000

Buurtermolen

Rijpwetering, Zuid-Holland

Aan de Kever, de meest oostelijke van de Kagerplassen, staat de Buurtermolen. De molen bemaalt de Buurterpolder, een soort eiland in de plas. In 1652 werd deze polder gesticht, de huidige molen is de tweede op deze plaats en dateert ergens uit de 18e eeuw. In de loop der tijd is de molen echter weggezakt in de slappe veengrond. De fundering is vernieuwd en ook de vijzel en waterlopen zijn hersteld.

€29.500

De Arend

Zuidland, Zuid-Holland

Korenmolen De Arend staat al sinds 1844 in Zuidland op het eiland Voorne-Putten. Er moet een hoop aan de molen gebeuren. De fundering wordt hersteld, het metselwerk van de stenen romp wordt gerestaureerd en verschillende gaandewerken worden aangepakt. Ook wordt de monumentale Pot-binnenroed gerestaureerd en krijgt de molen een nieuwe buitenroed. Dan is de molen weer helemaal maalvaardig!

€25.000

De Goede Hoop

Mijnsheerenland, Zuid-Holland

De ronde stenen grondzeiler De Goede Hoop is rond 1740 gebouwd en heeft dienstgedaan tot in de Tweede Wereldoorlog. Nadat in 2015 de biotoop van de molen erg is verbeterd is er een herstelplan opgesteld voor de molen. De Potroeden werden gerestaureerd, metselwerk hersteld en ook zolders, staart en kruiwerk werd aangepakt. Na deze restauratie is de molen weer draaivaardig met behoud van de zeer originele gaandewerken.

€ 15.000

Molenromp Huis Bergh

's Heerenberg, Gelderland

Deze beltmolen werd in 1829 gebouwd in opdracht van de graaf van den Bergh, Anton van Hohenzollern-Sigmaringen. De Duitse invloed zet zich nog voort in dat de molen is gebouwd van bakstenen afkomstig van de gesloopte stadspoort van Emmerich. De restauratie van deze romp is bijzonder omdat het tot doel heeft dat men de molen weer kan bezoeken. Het betreft voornamelijk werk aan het metselwerk en vloeren.

€ 10.000