Restauratie Het Noorden

Roeden van molen Het Noorden gestoken

Bij molen Het Noorden op Texel zijn afgelopen woensdag nieuwe roeden gestoken. De firma Blom uit Opmeer maakte deze en molenmaker Poland bracht ze aan bij de molen op ons Noord-Hollandse Waddeneiland.

In opdracht van Natuurmonumenten wordt in samenwerking met De Hollandsche Molen de molen van Het Noorden gerestaureerd. Naast het nieuwe rietdek dat nu nog mooi licht van kleur is, wordt er ook timmerwerkzaamheden verricht en een nieuwe wiekenkruis aangebracht. Het werk wordt mogelijk gemaakt door bijdrage van onder andere de Provincie Noord-Holland, het Texelfonds, het Stift Texel,  Prins Bernhard Cultuurfonds en het Molenfonds.

Reacties