Restauratie van de Coops Molen

Voeg- en metselwerk afgerond

In oktober en begin november zijn de buitenmuren gerestaureerd: het metselwerk en het voegen. Het gehele metselwerk wordt kritisch nagelopen en de laatste paar stenen waar nodig gerepareerd en ingeboet.

Er zijn veel stenen gemetseld, maar de kers op de taart is toch echt wel de terugplaatsing van de zogenaamde ‘eerste steen’. In het jaar 1818 legden Derk Coops en zijn echtgenote Wilhelmina Johanna Coops-Coops bij de bouw van hun ‘Nieuwe Molen’ de eerste steen. De tand des tijds had deze steen echter dermate aangetast dat de oorspronkelijke tekst nauwelijks meer te lezen viel. Een uitgebreid onderzoek volgde met als uiteindelijke resultaat dit werkelijk prachtige stukje ambachtelijk werk.