Groot onderhoud project De Leeuw

Vrienden van De Leeuw in Lettele blij met werkzaamheden

Project onderhoud en restauratie Molenfonds - Molen De Leeuw

Om promotionele acties te begeleiden en fondsen te genereren, waaruit onderhoud van de molen kan worden gefinancierd, is in de jaren negentig een groep vrijwilligers ontstaan: de ‘Vrienden van de Molen’. Deze ‘Vrienden ‘ zetten zich sinds die tijd in om donateurs te werven, activiteiten rond de molen te organiseren en elders diensten aan te bieden die ook geld opleveren ten gunste van het onderhoudsfonds van de Molen. Nu via het Molenfonds de laatste 10.000 euro bijeen is gekomen, kan de restauratie van de stelling starten.