VriendenLoterij: partner van De Hollandsche Molen

Sinds 2001 is De Hollandsche Molen partner van de VriendenLoterij. Jaarlijks ontvangt de vereniging van deze goededoelenloterij een bedrag dat bestemd is voor het molenbehoud.
De Hollandsche Molen selecteert ieder jaar molenprojecten waaraan deze bijdragen worden besteed. Het gaat hierbij dan specifiek om molens die financieel tussen wal en schip dreigen te vallen. Het noodzakelijke herstelwerk is bij deze projecten te groot om in aanmerking te komen voor onderhoudssubsidies maar te klein om restauratiesubsidies te verkrijgen. Daarnaast dienen de werkzaamheden het herstel of vervanging van één concreet molenonderdeel te omvatten.

Inmiddels zijn mede dankzij de steun van de VriendenLoterij vele molens behouden gebleven, die anders verloren zouden zijn gegaan. Ook draagt de loterij bij aan de VriendenLoterij Molenprijs.

Het is nu ook mogelijk om een lot te kopen bij de VriendenLoterij waarvan de helft van de prijs van het lot rechtstreeks naar De Hollandsche Molen gaat. Meer weten? Klik hier.

Nadere informatie over de VriendenLoterij is te lezen op: www.vriendenloterij.nl