Restauratie Lijkermolen no. I

Werkzaamheden afgerond

De werkzaamheden aan de Lijkermolen II zijn afgerond. De molen kan weer draaien.